SUOMEN TN-TUKI

Trigeminusneuralgi

TRIGEMINUSNEURALGI

Trigeminusneuralgi (TN) - värk i den tregrenade ansiktsnerven, "trillingnerven" - har ansetts vara den värsta värk en människa kan uppleva. Den är emellertid sällsynt. I Finland finns det uppskattningsvis några hundra TN-patienter.

De som lider av trigeminusneuralgi är alltså ofta ensamma med en fruktansvärd smärta. Patientens anhöriga är likaså isolerade.

Trigeminusneuralgi dödar inte. Den är inte heller direkt invalidiserande. I praktiken kan värken emellertid vara så svår att patientens liv helt lamslås.

Kunskap lindrar inte TN, men den kan hjälpa. Patienternas kunskap om sin sjukdom är i praktiken ofta bristfällig. Också total brist på information förekommer. Syftet med denna broschyr är att fylla ut kunskapsluckan.

Broschyren är skriven av en patient till en annan. Texten har visserligen granskats av en läkare, men skribenten själv är inte en professionell medicinare.

Den komplicerade trigeminusneuralgin

Klassisk trigeminusneuralgi

Atypisk trigeminusneuralgi

Orsakerna till värken

Vem insjuknar i trigeminusneuralgi?

Är trigeminusneuralgin ärftlig?

Läkemedelsterapi

Kirurgisk behandling

Kan patienten själv underlätta sitt liv?

Stödverksamhet

Texten är skriven av Jakke Mäkelä och översatten på svenska av Mona Martin och Bertel Stenius

Kontaktpersoner:

Bertel Stenius och Mona Martin (ta kontakt med dem i första ta hand)
Tfn 09 - 17 64 50 och 09 -65 70 97

Jakke Mäkelä
Tfn 03- 653 7056


Takaisin STNT:n pääsivulle/ Tillbaka till STNT:s huvudsidan

20.10.1998
Jakke.Makela@helsinki.fi